roza pentlja

Izšla je publikacija Spoprijemanje z rakom dojk

Bolnice z rakom dojk bodo v publikaciji Spoprijemanje z rakom dojk, ki je izšla v okviru raziskave o onkološki rehabilitaciji OREH, na enem mestu dobile osnovne informacije in napotke za obvladovanje duševne stiske ob diagnozi. Nosilec pilotne raziskave, ki poteka med letoma 2019 in 2022, je Onkološki inštitut Ljubljana.

Celostna rehabilitacija vključuje aktivne postopke, s katerimi onkološkim bolnikom omogočijo najboljše telesno, duševno in socialno delovanje od diagnoze dalje. Zajema medicinsko, psihološko, socialno in poklicno rehabilitacijo, so zapisali na inštitutu.

Bolnice z rakom dojk, ki so vključene v pilotno raziskavo OREH, so v rednem stiku s koordinatorko celostne rehabilitacije. To je medicinska sestra, ki pri bolnicah preverja, s kakšnimi težavami se soočajo. Do zdaj je bilo v raziskavo, ki poteka na osnovi strokovnih smernic in klinične poti, vključenih več kot 570 bolnic, od tega je več kot 270 bolnic v interventni skupini.

V raziskavi OREH po besedah vodje raziskave Nikole Bešića sprašujejo bolnice o različnih težavah, ki vplivajo na kakovost njihovega življenja. Gre denimo za psihološki sklop težav, težave na področju zdravega načina življenja, prehrane, delovanja srca in gibljivosti, je naštel.

Rak dojke pomembno poseže v življenje bolnic in njihovih družin, poudarja Andreja C. Škufca Smrdel z oddelka za psihoonkologijo na inštitutu. Po njenih besedah je veliko bolnic, ki se lahko ustrezno prilagodijo same, ob podpori najbližjih in zdravstvenega osebja. Na oddelek za psihoonkologijo pa pridejo po pomoč tiste, ki imajo pri spoprijemanju z duševno stisko po diagnozi več težav. Sodelavke na oddelku že leta sodelujejo pri pripravi izobraževalnih vsebin zanje.

Publikacije za onkološke bolnike so doslej večinoma izdajala društva bolnikov, so še navedli na inštitutu.