knjige

Lendava: 150-letnica prvega bralnega kroga

V gledališki in koncertni dvorani v Lendavi je v ponedeljek potekal simpozij ob 150-letnici ustanovitve prvega bralnega kroga v Lendavi. Predavatelji so predstavili različne segmente bralne in knjižničarske dejavnosti na lendavskem območju, simpozij pa sklenili z odprtjem priložnostne razstave.

Bralni krogi, predhodniki današnjega knjižničarstva, imajo v Lendavi bogato zgodovino, je izpostavil direktor Knjižnice – Kulturnega centra Lendava, ki je organiziral simpozij, Albert Halasz. Prvi bralni krog, imenovan tudi Meščansko bralno društvo, je bil ustanovljen 24. decembra 1871, čeprav je bil uradno registriran šele novembra 1872.

“To je bil meščanski bralni krog, ki je združeval takratno inteligenci v Lendavi, predvsem uradnike, ki so imeli možnost plačati članarino v klubu,” je pojasnil Halasz. Prvi predsednik kroga je bil lekarnar Bela Kiss. Klub je deloval v takratnem hotelu Krona, današnji Mestni hiši v Lendavi, v katerem so imeli tri prostore: čitalnico, prostor za druženje in prostor za zabavo/biljard. Prvi bralni krog, katerega knjižnica je obsegala 673 knjig ali zvezkov, je deloval do konca prve svetovne vojne.

Po prvem bralnem krogu je v Lendavi nastalo kar nekaj podobnih društev in možnosti za izposojo knjig. Svoja bralna društva so ustanovili podjetniki in politične stranke. Tudi mladinski klub je imel svojo knjižnico, podobno Meščanska šola od leta 1872. Svojo knjižnico je imel lokalni tiskar, ki je tako omogočal izposojo knjig.

Vsi bralni klubi in društva so delovali do konca prve svetovne vojne, med vojnama pa te dejavnosti ni bilo. Po drugi svetovni vojni se je začelo ustanavljati knjižničarstvo, kot ga poznamo danes. “Tudi Knjižnica Lendava hrani nekaj knjig tega prvega bralnega kroga,” je še povedal njen direktor.

Na včerajšnjem simpoziju so predavatelji predstavili različne segmente knjižničarstva, po Halaszovih napovedih pa načrtujejo, da bi njihove prispevke izdali tudi v publikaciji. V avli gledališke in koncertne dvorane v Lendavi so odprli tudi priložnostno razstavo o knjižničarstvu, že junija pa so pred mestno hišo odkrili spominsko ploščo ob 150-letnici Meščanskega bralnega društva.