otrok

V Sloveniji imamo več kot dvajset montessori vrtcev

Pedagogika montessori, ki se ločuje od tradicionalne vzgoje otrok in izhaja iz spoznanja, da je vsak otrok individuum, se je iz Italije v začetku 20. stoletja razširila po svetu. Pri nas smo prvi vrtec odprli 95 let po tem, ko je s svojim delom začela Maria Montessori. Danes je takih vrtcev več kot 20, po tej metodi delujeta tudi dve osnovni šoli.

Značilnost pedagogike italijanske zdravnice Marie Montessori je usmerjena v opazovanje otroka, ki najbolj ve, kako naj se uči. Eno temeljnih načel je, da se učni proces začne pri otroku, in ne pri učitelju. Gre za individualen pristop, ko vzgojitelj opazuje delo posameznega otroka, mu predstavlja nove dejavnosti, ga spodbuja k samostojnosti, skrbi za delovno in spoštljivo ozračje v skupini ter pripravlja zanj primerno okolje, ki mu omogoča, da razvije celostno osebnost, ne le razuma.

Poleg zaznavanja, jezika, matematike, umetnosti in znanosti je v učnem načrtu tudi vsakdanje življenje, ki vključuje denimo pripravo in serviranje hrane, čiščenje, učenje vljudnosti in spoštovanja. Pomemben vidik montessori vzgoje so starostno heterogene skupine, ki omogočajo, da se mlajši zgledujejo po starejših, starejši pa pomagajo mlajšim.

Prvi vrtec v Sloveniji, ki je ponudil pedagogiko montessori in versko vzgojo, je Angelin vrtec, ki so ga pred 20 leti ustanovile uršulinke in je še danes del njihovega samostana v središču Ljubljane. Deluje v okviru Uršulinskega zavoda za vzgojo, izobraževanje, versko dejavnost in kulturo, so sporočili iz vrtca.

Svoja vrata je vrtec prvim generacijam otrok odprl 3. januarja 2002. V prvih letih je deloval s tremi skupinami otrok drugega starostnega obdobja (3-6 let), kasneje pa je sprejel še dve skupini prvega starostnega obdobja (0-3). Danes v vrtcu delujeta po dve skupini prvega in drugega starostnega obdobja.

Vrtec nosi ime po ustanoviteljici uršulink sv. Angeli Merici. Pedagogiko montessori so uršulinke izbrale z mislijo, da bo odražala spoštovanje in dostojanstvo do človeka ter dajala možnost za rast v zrele in odgovorne osebnosti, so navedli.

Pozneje so jih pri nas ustanavljali še več. Danes so vsi montessori vrtci zasebni, program Angelinega vrtca izvaja še sedem vrtcev po Sloveniji. Po drugih programih pa deluje 17 montessori vrtcev, en zasebni vrtec izvaja javni kurikulum z elementi montessori. Po principu montessori delujejo tudi štirje javni vrtci, ki elemente pedagogike uvajajo v določenih skupinah. Delujeta tudi dve montessori osnovni šoli, in sicer v Ljubljani in Mariboru.

Od leta 2008 deluje še Združenje montessori Slovenija, ki je vključeno v Montessori Europe.