• Članki

    Društvo Beli obroč Slovenije

    Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj deluje od 5. decembra 2003. Kot nepolitično in nepridobitno društvo, oblikovano po avstrijskem modelu ga je ustanovilo Društvo državnih tožilcev, na čelu s takratno predsednico društva gospo…